Wij helpen bij uw aanvraag

Ook voor een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer kunnen wij u helpen! Ons kantoor is gespecialiseerd in letselschadezaken. Zo hebben wij een vaste medisch adviseur die in de zaak meekijkt. Meer weten? Klik hier om meer over ons te weten te komen.

Contact


Voorwaarden voor een claim bij het waarborgfonds

In de volgende gevallen kunt u een claim indienen bij het waarborgfonds:

 1. Het motorvoertuig is onbekend
 2. Het motorvoertuig is onverzekerd
 3. Het motorvoertuig bleek gestolen te zijn
 4. De verzekeringsmaatschappij van het motorvoertuig is failliet
 5. Het motorvoertuig was vrijgesteld van de verzekeringsplicht

Het motorvoertuig is onbekend

Dit is aan de orde als het motorvoertuig na de aanrijding doorrijdt of bijvoorbeeld het kenteken onbekend is gebleven. U moet er wel alles aan doen om de dader te vinden en het waarborgfonds is daar erg streng in.

Het motorvoertuig is onverzekerd of vrijgesteld van de verzekeringsplicht

Heeft u wel het kenteken of gegevens van de bestuurder maar blijkt het voertuig onverzekerd te zijn? Ook dan kunt u bij het waarborgfonds terecht. Gelukkig komt het niet vaak voor dat een voertuig onverzekerd is. Sommige mensen willen hun voertuig niet verzekeren wegens geloofsovertuigingen. In dat geval kan een vrijstelling worden aangevraagd en kunt u ook bij het waarborgfonds terecht met schade.

Wat wordt niet vergoed?

Schade die veroorzaakt is door een fietser of voetganger wordt niet vergoed. Het is echter niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk met het motorvoertuig in aanraking bent gekomen. Het gaat er om dat u door toedoen van het motorvoertuig schade lijdt.

 

Motorvoertuig
Motorvoertuig

Wat moet ik doen om een claim in te dienen bij het waarborgfonds?

Als u een claim denkt te kunnen indienen onderneem dan direct (en uiterlijk binnen 14 dagen) actie! Indien de dader onbekend is moet u er alles aan doen om de identiteit daarvan te achterhalen. Bijvoorbeeld:

 • aangifte bij de politie
 • getuigen proberen te achterhalen (hang briefjes op in de buurt of ondervraag buren)
 • zet een advertentie in de plaatselijke krant
 • vraag camerabeelden op

Vaak zijn er ook nog andere manieren om achter de dader te komen. Neemt u direct contact op!

Bewijs leveren

De hoogte van de schadevergoeding waar u recht op heeft is afhankelijk van het bewijs dat u levert. De bewijslevering is daarom uiterst belangrijk. In Nederland geldt de vrije bewijsleer. Dat betekent dat u het bewijs eigenlijk op alle denkbare manieren kunt leveren. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • facturen en bonnen
 • verklaringen
 • WhatsApp berichten en of berichten van andere sociale media

Van sommige posten is het moeilijk om bewijs te leveren. Bijvoorbeeld een gemiste promotie op het werk. Wie zegt dat u deze daadwerkelijk had gekregen? Over dit onderwerp is belangrijke jurisprudentie door de Hoge Raad gepubliceerd waaruit volgt dat aan het bewijs hiervan niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. Omdat het bij deze schadepost vaak om een hoop geld gaat zijn verzekeraars (en ook het waarborgfonds) vaak kritisch. Laat u zich daar niet door afschrikken. De jurisprudentie van de Hoge Raad is helder en vaak valt er toch meer bewijs te verzamelen dan u denkt.

Medisch

Een claim indienen bij het waarborgfonds is niet alleen noodzakelijk om uw schade vergoed te krijgen maar heeft ook een ander voordeel. Het waarborgfonds en uw belangenbehartiger hebben beiden een medisch adviseur die op de achtergrond adviseert. Dit gaat voornamelijk over de klachten en beperkingen maar de medisch adviseurs houden ook in de gaten of de behandeling adequaat verloopt. Soms zijn er behandelingen mogelijk waarvan het slachtoffer nog niet op de hoogte was. Zoals een multidisciplinair revalidatietraject. In zo’n traject werken verschillende behandelaars samen, bijvoorbeeld een revalidatie-arts, ergonoom, psycholoog en fysiotherapeut. Deze behandelingen worden vaak niet vergoed door de zorgverzekeringen maar wel door de aansprakelijke partij. Mee weten? Neem vrijblijvend contact.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de schadevergoeding kan flink oplopen. Het bedrag waar u recht op heeft is net hoog als wanneer u door een motorvoertuig zou zijn aangereden waar wel een verzekeringsmaatschappij voor aan te spreken is. Dit betekent dat u recht heeft op de volgende schadeposten:

Zaakschade:

 • Schade aan uw auto of brommer
 • Kapotte telefoon
 • Kleding

De aansprakelijke partij moet de zaakschade bijvoorbeeld aan uw auto, brommer of fiets vergoeden. U heeft daarbij recht op vergoeding van de dagwaarde of de reparatiekosten. Vaak wordt de dagwaarde te laag vastgesteld. Als u daar niet tegen protesteert is daar later niets meer aan te doen. Terwijl het wel degelijk mogelijk is om aan te tonen dat uw voertuig méér waard is als dat het geval is. Dit geldt ook voor schade aan uw telefoon of kleding. Ook hierbij is het bewijs dat u aandraagt van groot belang!

Medische kosten:

 • Eigen risico zorgverzekering
 • Fysiotherapie
 • Revalidatietraject

U heeft recht op vergoeding van uw medische kosten. Ook hierbij geldt dat u deze moet bewijzen. Een veelgebruikt argument van verzekeraars om medische kosten niet te vergoeden is dat de behandeling niets heeft opgeleverd en medische niet noodzakelijk is. In de jurisprudentie is echter al beoordeeld dat deze kosten ook niet medisch noodzakelijk hoeven te zijn. Dat de behandeling wenselijk is, is voldoende.

Verlies aan verdienvermogen:

 • Loonverlies bij ziekte
 • Gemist carrièreperspectief
 • Re-integratiekosten
 • Omscholingskosten

Als u door het ongeval arbeidsongeschikt raakt zult u mogelijk verlies aan verdienvermogen lijden. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever maar 70% doorbetaald of omdat u een tijdelijk contract heeft dat ten gevolge van het ongeval niet wordt verlengd. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Wat echter vaak vergeten wordt zijn nevenwerkzaamheden oftewel “zwart werk”. Ook werkzaamheden die contant worden betaald dienen door de verzekeraar vergoed te worden. Het kan soms om duizenden euro’s gaan.

Een ander belangrijk punt is een gemist carrièreperspectief. Als u in de ziektewet komt zult u vermoedelijk geen promotie meer krijgen. De loonsverhoging die daarbij hoort gaat dan ook aan uw neus voorbij. Dit terwijl de Hoge Raad heeft bepaald dat een slachtoffer recht heeft op vergoeding van een misgelopen carrière.

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid kan tevens omscholing aan de orde zijn. Stel dat u in de horeca heeft gewerkt en blijvende beperkingen bij het lopen en staan op heeft gelopen. Een nieuwe baan in de horeca ligt dan niet in de lijn der verwachting. U wilt waarschijnlijk wel graag iets anders doen. De verzekeraar is in de meeste gevallen bereid om in zo’n geval mee te denken over omscholing en het inschakelen van een arbeidsdeskundige om te onderzoeken wat voor loopbaan bij u (en uw beperkingen!) past.

Huishoudelijke hulp:

 • Vergoeding voor ingehuurde hulp
 • Vergoeding voor familieleden die hulp bieden

Na een ongeval is het soms moeilijk om het huishouden te doen. In de periode direct na het ongeval kunt u misschien wel helemaal niet lopen en moet u bedrust houden. In die periode heeft u recht op vergoeding voor alle hulp die u krijgt van familie en vrienden.

Na de eerste periode kan er echter nog steeds behoefte aan hulp bestaan zonder dat u daar daadwerkelijk iemand voor heeft ingeschakeld. In de praktijk worden de taken die het slachtoffer eerst deed vaak door een partner opgevangen of door kennissen. Ook in dat geval heeft u recht op een vergoeding.

Vervoerskosten:

 • Naar medische behandelingen
 • Of vervangend vervoer

Bij vervoerskosten kunt u niet de benzinebonnen inleveren! De verzekeraar zal dan zeggen dat u geen recht heeft op een vergoeding. U heeft echter wel recht op een kilometervergoeding. Houdt u in dat geval goed bij welke kilometers u maakt. Ook taxikosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Smartengeld:

 • Voor heden en toekomst

Een vergoeding voor “gederfde levensvreugde” is moeilijk vast te stellen. De rechter kijkt dan ook naar alle omstandigheden van het geval. De vergoeding moet een compensatie zijn voor alle pijn, stress en zorgen die u heeft gehad. Daarbij speelt mee of u blijvend beperkt bent door het ongeval, uw werk nog kan uitoefenen, beperkt bent in het uitoefenen van hobby’s, etc. Veel van deze uitspraken worden gepubliceerd in de ANWB-smartengeldgids en zowel belangenbehartigers als verzekeraars hebben een exemplaar daarvan in hun kast staan.

Schade aan auto

Wij helpen bij uw aanvraag

Ook voor een claim bij het waarborgfonds kunnen wij u helpen bij het instellen van uw claim! Ons kantoor is gespecialiseerd in letselschadezaken. Zo hebben wij een vaste medisch adviseur die in de zaak meekijkt. Meer weten? Klik hier om meer over ons te weten te komen.

Contact